Następne przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w oświetlenie poprawiające widoczność korzystających z nich pieszych. Zgodnie z kwietniowymi zapowiedziami, Zarząd Dróg Miejskich ogłasza kolejne przetargi, które wyłonią ich wykonawców. Aktualnie trwają postępowania dotyczące „zebr” zlokalizowanych na trzech ulicach. Są to ul. Umultowska, Stróżyńskiego i Malwowa.

Przejście przez pierwszą z wymienionych wyżej ulic, które zyska doświetlenie, położone jest pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym na os. Batorego, a ścieżką biegnącą wzdłuż południowego krańca rezerwatu Żurawiniec. Na ul. Stróżyńskiego dodatkowe oświetlenie pojawi się przy przejściu na wysokości bloku os. Jagiełły 7. Natomiast na ul. Malwowej doświetlone zostaną dwie „zebry” położone w rejonie skrzyżowania z ul. Żonkilową.

Powyższe zadania będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłonieni wykonawcy będą zobowiązani do skompletowania całej niezbędnej dokumentacji, w tym projektów, uzgodnień i pozwoleń, a następnie do zamontowania oświetlenia.

W tym roku jako wymagających doświetlenia wskazanych zostało łącznie dwadzieścia przejść w całym mieście. Ich lista została przygotowana przez Miejskiego Inżyniera Ruchu i ZDM w oparciu o rekomendacje rad osiedli i radnych Miasta Poznania. W 2020 roku dodatkowe oświetlenie pasów o wartości ponad 437 tysięcy złotych zainstalowane zostało w piętnastu miejscach.

Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na tegoroczne doświetlenie „zebr”, wyniesie ponad 465 tysięcy złotych. Suma ta obejmuje cztery zadania które mają zapewnione finansowanie (przejścia na ul. Swobody i Brzask, a także na ul. Głuszyna i Radojewo) oraz 200 tysięcy złotych wynikające z budżetowej poprawki miejskich radnych. Ta druga kwota będzie wydatkowana na doświetlenia kolejnych przejść do momentu jej wyczerpania.